Bezoek onze mobiele website
Tickets zijn nu ook eenvoudig online te bestellen door op de juiste dag en speeluur te klikken. Controleer alvorens af te rekenen zeker of u de juiste datum en het juiste uur heeft geselecteerd! - lees meer
Vanaf 30 min. voor vertoningsuur enkel nog tickets aan de kassa

Perspectives on Pastoralism

3 kortfilms - Niger/Tanzania/Uganda - 2012/2015/2021 - 115 min.

Film- en debatavond in het kader van Cinema Belmundo 2022 “Maak indruk met je afdruk”
De volledige avond vindt plaats in het Engels (inleiding, films en Q&A)

Klik hier voor tickets: ‘Perspectives on Pastoralism’ op dinsdag 15/03 om 20u00

Op 15 maart organiseert CELEP (Coalition of European Lobbies for Eastern African Pastoralism) een film- en debatavond over pastoralisme. Het is het resultaat van een samenwerking tussen DITSL, Agrecol en Dierenartsen Zonder Grenzen.

Pastoralisme is een vorm van veeteelt waarbij de dieren (kamelen, runderen, schapen, geiten …) grazen op natuurlijk gegroeide struik- en graslanden. Rondtrekkende veehouders dragen op die manier bij tot de instandhouding van ecosystemen en de voedselzekerheid van miljoenen mensen. De relaties tussen de veehouders, hun dieren en hun omgeving weerspiegelen een innige verstrengeling van cultuur, economie en ecologie in de droge savannegebieden. Door in deze gebieden de mobiliteit van dieren voorop te stellen, weten ze de natuur in stand te houden in plaats van haar te vernietigen.

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt veehoudersgemeenschappen in 9 Afrikaanse landen en helpt hun inheemse kennis, veerkracht en duurzame levensstijl in stand te houden. Hun manier van leven met een laag gebruik van fossiele brandstoffen kan ons immers de weg wijzen naar een duurzame toekomst.

De avond, die volledig Engelstalig is, gaat van start met een inleiding (10 min.) door keynote speaker Anthony Denayer, Operational Communication Coordinator bij Dierenartsen Zonder Grenzen. Daarna wordt een mooie selectie films uit Tanzania, Niger en Oeganda (alles samen 60 min.) geprojecteerd.

Na de filmselectie is er tijd voor vraag en antwoord (45 min.) met professor dr. ir. Han van Dijk, anthropoloog en expert in pastorale conflicten, dr. Pablo Manzano,

ecoloog en expert in de milieu-impact van pastoralisme en Peter van der Jagt, Director of Operations bij Dierenartsen Zonder Grenzen

De filmselectie:

WAYNAABE: LIFE SCENES OF THE WODAABE
Francesco Sincic - Niger - 2012 - 18 min.

‘Waynaabe’ toont het leven van de nomadische Wodaabe-veehouders door de ogen van de jonge moeder Mooro. Haar ongetrouwde nichtje Mariama neemt ons mee naar een worso, een ceremoniële bijeenkomst van hun clan in Akadaney. De film laat zien hoe de Wodaabe hun vee waarderen en hoe ze omgaan met de uitdagingen om in hun levensonderhoud te voorzien in de drogegebieden van Niger.

De film werd gemaakt in opdracht van Dierenartsen Zonder Grenzen om de lokale context van hun werk op het gebied van diergezondheidszorg te laten zien.

OLOSHO
6 leden van de Masai-gemeenschap - Tanzania - 2015 - 15 min.

In 1992 bezette een jachtbedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten 1500 km² land in Loliondo om er een privé-wildreservaat naast het Serengeti National Park te vestigen. Sindsdien wordt de Masai de toegang ontzegd tot belangrijke graasgebieden en waterpunten voor hun kuddes. De mensen werden massaal verdreven uit hun dorpen in het betwiste gebied.

Deze film is gemaakt door zes gemeenschapsleden van vijf Masai-clans in het noorden van Tanzania met steun van InsightShare. Zij boden de Masai een training in participatieve video aan, waardoor ze zichzelf zichtbaar konden maken om zich te verzetten tegen landroof door buitenlandse investeerders.

COWHERDS OF THE SAVANNAH
Mark Michel - Uganda - 2021 - 25 min.

De Karamojong zijn herders in het noordoosten van Oeganda en hoeders van hun landschap. Op vele manieren dragen ze bij aan het behoud van ecosystemen en aan de voedselzekerheid van miljoenen mensen. Hun ingenieuze technieken en strategieën zijn in de loop der eeuwen ontwikkeld en meermaals beproefd. Deze film illustreert hoe de Karamojongherders productief gebruik maken van het zeer variabele landschap en zelfs de droogste plantenvezels weten om te zetten in vlees en melk. Tegelijkertijd weten ze het hoofd te bieden aan de frequente uitbraken van dierlijke ziekten en conflicten tussen stammen in de regio. Het wordt tijd dat we hen gaan waarderen en dat we hun inheemse kennis en duurzame levensstijl gaan beschermen.

Deze film kwam tot stand in samenwerking met DADO(Dodoth Agro-pastoral Development Organization), de lokale partner van Dierenartsen Zonder Grenzen.

Na de filmselectie is er tijd voor vraag en antwoord (45 min.) met Nick Lunch, directeur en medeoprichter van InsightShare en Peter van der Jagt, Director of Operations bij Dierenartsen Zonder Grenzen

EN
A carefully selected set of films from Tanzania, Niger and Uganda offers insights into how pastoralists contribute to the preservation of ecosystems and the food security of millions of people. The relationships between the pastoralist people, their animals and their environment reflect an intimate intertwining of culture, economy and ecology in the dry savannah areas. By putting animal mobility first in such environments, they are preserving nature rather than destroying it.

Veterinarians Without Borders supports pastoralist communities in 9 African countries, helping to preserve their indigenous knowledge, resilience and sustainable lifestyle. After all, their resilient way of life with low levels of fossil-fuel-based inputs can show us the way to an sustainable future.

This film selection is an initiative of CELEP (Coalition of European Lobbies for Eastern African Pastoralism) and a result of a collaboration between DITSL, Agrecol and VSF-Belgium. More info about the film selection at www.pastoralistfilmfestival.com

The entire evening will take place in English (keynote speaker, films and Q&A)

Keynote speaker (10 min.): Anthony Denayer, Operational Communication Coordinator at Vétérinaires Sans Frontières Belgium

The film selection (60 min.):

WAYNAABE: LIFE SCENES OF THE WODAABE
Francesco Sincich - Niger - 2012 - 18 min.

“Waynaabe” shows the life of nomadic Wodaabe livestock keepers through the eyes of the young mother Mooro. Her unmarried niece Mariama explains the worso, a ceremonial gathering of their clan in Akadaney. The film highlights how the Wodaabe value their cattle and deal with the challenges of gaining a livelihood in the drylands of Niger. It was commissioned by Vétérinaires Sans Frontières (VSF) Belgium to show the setting of their work on animal health.

OLOSHO
6 Maasai community members - Tanzania - 2015 - 15 min.

In 1992, a hunting company from the United Arab Emirates occupied 1500 km2 of village land in Loliondo to set up a private game reserve beside the Serengeti National Park. Since then, Maasai have been denied access to vital pasture and waterpoints for their herds. The people suffered mass eviction from their villages within the disputed land. This film was made by six community members from five Maasai clans in northern Tanzania with the support of InsightShare who provided a training in participatory video, strengthening the Maasai’s self-advocacy to resist land-grabbing by foreign investors.

COWHERDS OF THE SAVANNAH
Mark Michel - Uganda - 2021 - 25 min.

The Karamojong are herdsmen in the North-East of Uganda and guardians of their landscape. In many ways they contribute to the preservation of ecosystems and to the food security of millions of people. Their ingenious techniques and strategies have been developed and tested over centuries. This film illustrates how the Karamojong herdsmen make productive use of the highly variable landscape, turning even the driest plant fibers into meat and milk, whilst simultaneously dealing with frequent animal disease outbreaks and intertribal conflicts in the region. It is time we started appreciating them and preserving their indigenous knowledge and sustainable lifestyle. The film was produced in collaboration with VSF-B’s local partner DADO (Dodoth Agro-pastoral Development Organization).

Q&A (30-45 min.): with Prof. Dr. Ir. Han van Dijk, anthropologist and expert in pastoral conflicts, Dr. Pablo Manzano, ecologist and expert in the environmental impact of pastoralism Nick Lunch, Director and Co-Founder of InsightShare and Peter van der Jagt, Director of Operations at Vétérinaires Sans Frontières Belgium

Trailer

Deel film

Prijzen
Algemeen tarief: 12,00 €
Reductie tarief: 10,00 €
Studio Skoop Junior: 10,00 € (iedereen)
Mikro Skoop: 9,00 € (iedereen) / Korte film: 8,00 € (iedereen)
Cadeautickets en abonnementen: klik hier voor alle informatie

Onze reductieprijzen zijn geldig voor:
Kinderen tot 18 jaar / Studenten met een geldige studentenkaart / Werklozen op vertoon van werklozenkaart / Senioren 60+ / Mindervaliden.
Op maandag (behalve op feestdagen) komt iedereen binnen aan het reductietarief.

europa art