Bezoek onze mobiele website
Tickets zijn nu ook eenvoudig online te bestellen door op de juiste dag en speeluur te klikken. Controleer alvorens af te rekenen zeker of u de juiste datum en het juiste uur heeft geselecteerd! - lees meer
Vanaf 30 min. voor vertoningsuur enkel nog tickets aan de kassa

Misha

Paul De Roo - België - 2021 - 60 min.
Documentaire

Première op vrijdag 12 november om 20u
Michail Bezverkhni zal optreden, samen met het ARION Ensemble (viool, altviool en cello).
Klik hier voor tickets: ‘Misha’ op 12/11

‘MISHA’ is een indrukwekkend portret van Michail Bezverkhni, een 73-jarige topmuzikant van Russische origine, die in 1976 de Koningin Elisabeth Wedstrijd voor viool heeft gewonnen. Terug in Moskou kreeg hij van de KGB 14 jaar lang huisarrest. Pas in 1990, na de implosie van de Sovjet-Unie, kon hij naar België emigreren.

Michail Bezverkhni leeft ogenschijnlijk aan de zelfkant van de samenleving. Hij verschijnt als een sjofele straatmuzikant die mooie stukjes speelt uit het repertoire van de grote componisten. Maar zijn verschijning is slechts de sluier van zijn ambivalente verhouding als kunstenaar tegenover zijn publiek. Hij wil niet langer op grote podia staan, hij speelt liever in kleine zalen, in kerken, kroegen en op straat. Hij verwerpt het burgerlijke succes en het geld. Hij wil Prometheus zijn, die de muziek van de goden bij de mensen brengt.

‘MISHA’ confronteert de toeschouwer met het ultieme menselijke vermogen om ondanks alles muziek te maken, een levensopdracht waar de meeste stervelingen nooit aan toe komen.

FR
‘MISHA’ est un portrait impressionnant de Michail Bezverchni, un musicien de haut niveau d’origine russe âgé de 73 ans, qui a remporté le concours Reine Elisabeth de violon en 1976. De retour à Moscou, il a été assigné à résidence par le KGB pendant 14 ans. Ce n’est qu’en 1990, après l’implosion de l’Union Soviétique, qu’il a pu émigrer en Belgique.
Michail Bezverchni vit apparemment en marge de la société. Il apparaît comme un musicien de rue miteux qui joue de belles pièces du répertoire des grands compositeurs. Mais son apparence n’est que le voile de sa relation ambivalente d’artiste à son public. Il ne veut plus monter sur de grandes scènes, il préfère jouer dans de petites salles, dans des églises, des pubs et dans la rue. Il rejette le succès bourgeois et l’argent. Il veut être Prométhée, qui apporte la musique des dieux au peuple.

‘MISHA’ confronte le spectateur à la capacité humaine ultime de faire de la musique en dépit de tout, une tâche de vie que la plupart des mortels ne parviennent jamais à accomplir.

EN
‘MISHA’ is an impressive portrait of Mikhail Bezverkhni, a 73-year-old top musician of Russian origin, who won the prestigious Queen Elisabeth Competition for violin in Brussels in 1976. Back in Moscow, the KGB put him under house arrest for 14 years. Only in 1990, after the implosion of the Soviet Union, could he emigrate to Belgium.
Mikhail Bezverkhni apparently lives on the fringes of society. He appears as a shabby street musician who plays beautiful pieces from the repertoire of great composers. But his appearance is only the veil of his ambivalent relationship as an artist to his public. He no longer wants to stand on large stages; he prefers to play in small halls, in churches, pubs and on the street. He rejects bourgeois success and money. He wants to be Prometheus, who brings the music of the gods to the people.

‘MISHA’ confronts the spectator with the ultimate human ability to make music in spite of everything, a life task that most mortals never get around to.

Trailer

Deel film

Prijzen Algemeen tarief: 10,00 €
Reductie tarief: 8,00 €
Filmstones: 8,00 € (iedereen) / Korte film: 7,00 € (iedereen)
Cadeautickets: info a.d. kassa

Onze reductieprijzen zijn geldig voor:
Kinderen tot 18 jaar / Studenten met een geldige studentenkaart / Werklozen op vertoon van werklozenkaart / Senioren 60+ / Mindervaliden.
Op maandag (behalve op feestdagen) komt iedereen binnen aan het reductietarief.

europa art vac